Az adatkezelés célja a Webáruházában történő regisztráció és a vásárlás dokumentálása,számla kiállítása, a vásárlók nyilvántartása, a megrendelések teljesítése, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, direktmarketing tartalmú megkeresések az aktuális információkról, ajánlatokról. Az adatkezelő a felhasználó által megadott, egyedi azonosítást lehetővé nem tevő adatok feldolgozásával szolgáltatásai fejlesztése érdekében vásárlói statisztikákat készít.

Az Ügyfél, a jelen Adatvédelmi irányelvek elfogadásával az adatok tárolására, archiválására és kezelésére a Webáruházat üzemeltető Szolgáltatót bízta meg, aki vállalta az adatok bizalmas kezelését. A tárhely-szolgáltató felelős a szerverein való biztonságos tárolásáért, az ebből eredő károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Az érintettek köre: a regisztrált és a hírlevélre feliratkozó felhasználók.

A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott, a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok, úgymint név, elérhetőség (telefon, email), szállítási cím, számlázási cím. A hírlevélre feliratkozóknál a feliratkozás során megadott név és email cím.

Adatgyűjtés célja: vásárlók és vásárlásaik nyilvántartása, a megrendelések teljesítése és számlázás, illetve hírlevelek küldése a hírlevélre feliratkozók részére.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: a Bognár birtok Kft. kereskedelmi és szállítmányozási munkatársai.

A Szolgáltató a regisztráció során megadott adatokat addig tárolja, amíg az Ügyfél a fiókját fenntartja. Az ügyfél írásbeli kérésére (email) a fiók törlésre kerül. A hírlevél küldéséhez megadott adatok addig tárolódnak, amíg az Ügyfél a hírlevélről le nem iratkozik. A leiratkozás a feliratkozás visszaigazolásaként kapott emailben található linken lehetséges.

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: az Ügyfél a regisztráció során kifejezett hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez. A Szolgáltató emailben értesítést küldhet a hírlevélre feliratkozott Ügyfelek részére az új termékekről, aktuális hírekről, információkról. Amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, az Ön, mint adatközlő kötelessége az érin-tett hozzájárulásának beszerzése.

A Szolgáltató adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
– A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény;
– A személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1995. október 24-i95/46/EK irányelve;
– Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
– A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló1995. évi CXIX. törvény;
– Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.törvény

A Szolgáltató egyúttal kijelenti, hogy adatkezelési gyakorlatában minden esetben a fenti jog-szabályok rendelkezéseinek a betartásával jár el.

Adatkezelő adatai

Név: Bognár birtok Kft.
Székhelye és postázási címe: 2100 Gödöllő, Isaszegi út 27.
Cégjegyzékszáma: 13-09-176625
Nyilvántartásba bejegyző hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Adószáma: 25345384-2-13
Ügyfélszolgálat
Levelezési cím: 2100 Gödöllő, Isaszegi út 27.
Telefonszáma: +36 30 322 9517
A Szolgáltató elérhetősége, az Ügyfelekkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: bognarbirtok@freemail.hu
A Szolgáltató telefonos ügyfélszolgálatot nem tart fent, a cég ügyvezetője a +36 30 322 9517-es telefonszámon érhető el.
Adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-139721/2018Iktatószáma: 2167974/2018/N

Adatszolgáltatás harmadik fél részére

A Szolgáltató harmadik személy részére csak a megrendelt áru leszállításához, a számlakészítéshez és kifizetéséhez feltétlenül szükséges adatokat adja át (számlázási és szállítási adatok: név,cím, e-mail, telefonszám).

Adatfeldolgozók adatai:
– Csomagszállítás:
Magyar Posta Zrt.; székhely: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.; email: info@posta.hu
– Csomagszállítás:
SPRINTER Futárszolgálat Kft.; székhely: 1097 Budapest, Táblás utca 39.; email: pickpackpont@sprinter.hu
– Csomagszállítás
Foxpost Zrt.; székhely: 3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9.; email: info@foxpost.hu
– Számlázással kapcsolatos adatkezelés:
Számlázóprogram: szamlazz.hu Online számlázóprogram üzemeltetője
Cégnév: KBOSS.hu Kft.Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7. Telefonszám: +3620 46 94 994 | +3630 35 44 789 | +3670 66 800 66
E-mail cím: info@szamlazz.hu

A fentebb említett esetek mellett a Szolgáltató a megszerzett és tárolt adatokat harmadik személy részére csak és kizárólag az alábbi esetek valamelyikének fennállásakor adja át:
– Hatóságok részéről történő hivatalos megkeresés (pl.: Bírósági végzés) esetén az eljáró hatóság részére
– Hatósági eljárás kezdeményezése (pl.: számítógépes bűncselekmény gyanúja esetén) esetén az eljáró hatóság részére.
– Ha az érintett kifejezett hozzájárulását adja az adatai harmadik félnek történő átadásához.
– Más jogi megkeresés esetén abban az esetben, ha jogi követelmény, hogy felfedjük az adatokat.
– Ha jóhiszemű meggyőződésünk, hogy olyan vészhelyzet áll fenn, amely veszélyt jelent az Ügyfél vagy más személy biztonságára.
– Szükség esetén jogi tanácsadás kéréséhez.
– Minden olyan esetben amikor az országos törvényi előírásoknak, vagy az adatvédelmi szabályoknak való megfelelés ezt megköveteli.

A Szolgáltató fenntartja a jogot további adatfeldolgozó igénybevételére, amelynek személyéről legkésőbb az adatfeldolgozás megkezdésekor ad egyedi módon tájékoztatást.

Ügyfél adatok módosítása, törlése

Ügyfélszolgálatunkon bármikor – azonosítása után – tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak módosítását, illetve törlését.

Az Ügyfél kérelmére a Szolgáltató, mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül közérthető formában – az Ügyfél erre irányuló kérelmére írásban – adja meg a tájékoztatást. Ezen tájékoztatás ingyenes.

A Szolgáltató az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az Ügyfélnek okozott kárt megtéríti. A Szolgáltató mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Látogatói adatok

A honlap látogatása során a látogatói adatok rögzítésre kerülnek a szolgáltatás működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása céljából. Az adatokat a weboldal látogatásától számított 30 napig kezeljük. A weboldal látogatottsági és egyéb web-analitikai adatainak független mérését és auditálását, mint külső szolgáltató, a Google Analytics szervere biztosítja.

A Google Analytics rendszere a cookie-kat tárol el az Ügyfél informatikai eszközén és ezek segítségével elemzi a Webáruház látogatottságát, segítve ezzel a Webáruház fejlesztését a felhasználói élmény fokozása érdekében.

A cookie-ban rögzített, weboldal látogatottságára vonatkozó adatok (a látogatás időpontjával és az Ügyfél IP címével együtt) a Google USA szervereire kerülnek átvitelre és letárolásra. A Google arra használja ezeket az adatokat, hogy az Ügyfél honlap-látogatási szokásait kiértékelje, jelentéseket állítson össze ezekről a Webáruház üzemeltetője számára, valamint arra, hogy egyéb, a weboldallal és az internet használatával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson.

A Webáruház használatával a felhasználó kifejezetten beleegyezik, hogy a Google feldolgozhatja az előzőekben ismertetett módon a Webáruház használatából eredő adatokat.

Azok az Ügyfelek, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásukról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra utasítja a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit (ga.js, analytics.js, and dc.js), hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára. Emellett azok a felhasználók, akik telepítették a letiltó böngészőbővítményt, a tartalmi kísérletekben sem vesznek részt.

Amennyiben le szeretné tiltani az Analytics webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout) és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót.

Amennyiben további információra van szüksége a Google cookie-kkal kapcsolatban, úgy az alábbi elérhetőségen talál bővebb tájékoztatást: https://www.google.com/policies/technologies/cookies

Cookie („Sütik”) kezelése

A Webáruház a hatékonyabb működés, analitikai szolgáltatások és marketingcélok végett ún. cookie-kat használ, amelyek az Ügyfél böngészőjét futtató eszközön tárolódnak és arra teljesen ártalmatlanok. Az eszköz egy olyan számítógépet jelent, amellyel el lehet érni a Szolgáltató Webáruházát, amely lehet asztali számítógép, laptop, táblagép és okostelefon is. Ezeken a technológiákon keresztül a Szolgáltató olyan adatokat gyűjthet rólad, mint például: a használt böngésző szoftver típusa, az operációs rendszer fajtája, az Internet Protokol („IP”) cím, a Webáruházban megtekintett oldalak és az ország, ahonnan az Ügyfél csatlakozott. Más azonosításra alkalmas adatokat a Szolgáltató nem gyűjt, kivéve, ha azokat az Ügyfél önként adja meg.

Amennyiben az Ügyfél regisztrált felhasználó, kérésére a Szolgáltató cookiekat használ, hogy felismerje, mint regisztrált felhasználót és megkönnyítse a hozzáférést minden egyes alkalommal, amikor az Ügyfél meglátogatja a Webáruház valamelyik oldalát.

A cookie egy kis fájl, amely egy sor karaktert tartalmaz és amely akkor kerül az Ügyfél számítógépére, amikor felkeresi a Webáruházat. Amikor az Ügyfél ismét felkeresi a Webáruházat, a cookie-nak köszönhetően a webhely képes felismerni a böngészőt. Ezek a fájlok lehetővé teszik az Ügyfél internetezésre használt eszközének felismerését és ezáltal releváns, az Ügyfél igényeihez igazított tartalom megjelenítését. A cookie-k tárolhatnak felhasználói beállításokat és egyéb információkat is.

Az Ügyfél módosíthatja böngészőjének beállításait úgy, hogy elutasítja az összes cookie-t,vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. Amennyiben a cookie elhelyezéséhez az Ügyfél nem járul hozzá, azt a saját böngésződben elvégzett beállítások (tiltás, visszavonás) útján te-heti meg. Ebben az esetben ez bizonyos szolgáltatások igénybevételét korlátozhatja vagy megakadályozhatja.

A Webáruház az általa alkalmazott cookie hatékony működéséhez semmilyen személyes jellegű adat nem szükséges. Ennek megfelelően az alkalmazott cookie nem azonosítja az adott felhasználót. A cookie-k használata során összegyűjtött személyes adatok kizárólag olyan célból kerülnek felhasználásra, hogy bizonyos funkciók használatát megkönnyítsék az Ügyfél számára. Ezek az adatok olyan módon vannak tárolva, hogy azokhoz jogosulatlan személyek nem férhetnek hozzá.

A weboldalak eléréséhez használt böngészőprogramok alapértelmezett esetben engedélyezik a sütik elhelyezését az eszközre. Ezek a beállítások azonban megváltoztathatók úgy, hogy a cookie-k automatikus kezelését a böngésző blokkolja, vagy minden esetben értesíti a felhasználót, ha az eszközre cookie-t küldtek. A sütik kezelésére vonatkozó információk a böngésző beállításai között találhatóak. Fontos tudni, hogy a cookie-k használatának tiltása/korlátozása negatívan befolyásolhatja az oldal bizonyos funkcióinak működését.

A cookie-k a leggyakrabban használt internetes böngészőkből való törléséről bővebb tájékoz-tatás az alábbi linkeken található:
– Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage-cookies
– Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
– Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Harmadik fél cookie-k: a Szolgáltató harmadik fél hirdetők szolgáltatásait veheti igénybe a Webáruházra vonatkozóan, hirdetések küldése és marketing kommunikáció optimalizálása céljából. A harmadik fél hirdetők cookie-kat használhatnak a hirdetések hatékonyságának mérése és a hirdetések tartalmának személyre szabásának céljából, mint pl. az IP cím alapján meghatározott geolokációs adatok.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz lehet fordulni, amennyiben jogorvoslattal kíván élni.
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 1 391 1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Felelősség

A Webáruházban történő vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodnia a számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről.

A Szolgáltató nem felel a vis maiorból eredő vagy egyéb, az irányításán kívül eső események okán bekövetkező károkért, ideérve de nem kizárólagosan:
– a weboldal használatából vagy üzemzavarából
– az adatok bárki által történő megváltoztatásából
– az információtovábbítási késedelemből adódó
– a vírusok által okozott
– a szoftverhibából, internetes hálózati hibából, egyéb technikai jellegű hibából eredő
– a vonal vagy rendszerhibából adódó károkért.